1. Opening Landelijk Meldpunt Tekorten Medische Hulpmiddelen

Opening Landelijk Meldpunt Tekorten Medische Hulpmiddelen

Afgelopen maandag, 3 juli, was bij het ErasmusMC de presentatie van het Zorg Inkoop Netwerk Nederland (ZINN). mProve is mede oprichter van dit inkoopnetwerk van en voor de zorg. De ambitie van ZINN is samenwerking bij inkoop gerelateerde onderwerpen zoals de beschikbaarheid van voldoende medische middelen, duurzaamheid, doelmatigheid en het delen van kennis.  

 

Tijdens de presentatie opende minister Ernst Kuipers van VWS het Landelijk Meldpunt Tekort Medische Hulpmiddelen’. Zorgorganisaties en leveranciers kunnen hier (potentiële) tekorten aan medische hulpmiddelen melden. Opvolging wordt centraal geregistreerd, geverifieerd en gecoördineerd. Kennis en capaciteit worden gebundeld en ingezet om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg zoveel mogelijk te garanderen. Met de opening van het meldpunt is een belangrijke eerste stap gezet richting een betere beschikbaarheid van medische hulpmiddelen.

Initiatiefnemers ZINN: mProve ziekenhuizen, De Inkoop Alliantie Ziekenhuizen, Intrakoop, NFU - Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Santeon.