1. Bekkenbodem

Bekkenbodem

In 2020 is een rapport opgesteld vanuit het Zorginstituut Nederland in het kader van Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten. In dit rapport komen een viertal verbeterpunten aan de orde op het gebied van zorgverlening aan vrouwen met bekkenbodemklachten:

  • Diagnostiek in de 1e lijn meer inzetten volgens de richtlijnen alvorens verwijzing naar 2e lijn.
  • Behandeling van urine incontinentie en prolaps gaat uit van Stepped care, waarbij de eerste stappen in de 1e lijn kunnen plaatsvinden (aanmeten van pessaria, bekkenfysiotherapie, medicamenteuze therapie) alvorens gerichte verwijzing naar de 2e lijn.
  • Meer controle, follow-up en evaluatie van een ingezette behandeling in de 1e lijn.
  • Vrouwen meer bewust maken van behandelmogelijkheden


Hoewel de focus ligt op verbeterpunten in de 1e lijn, zijn wij ons vanuit mProve gedachte ervan bewust dat we ook vanuit de 2e lijn niet om de huidige situatie heen kunnen en zijn we mede-eigenaar om de volgende punten te verbeteren:

  • Patiënten krijgen niet de juiste zorg, impact op QOL
  • De zorg vindt nu niet op de juiste plek plaats
  • De zorg in de 2e lijn is daardoor minder efficiënt
  • De zorg is niet zo thuis mogelijk
  • De zorg is onnodig duur  

Doel van het zorgverbetertraject bekkenbodem vanuit de mProve ziekenhuizen, is tweeledig:

1.    Bevorderen van zelfmanagement bij pessariumtherapie waardoor meer zelfzorg.
2.    Het vergroten van de efficiency in de 2e lijn door het opzetten van een service voor de 1e lijn, mogelijk in de vorm van een 1.5e lijn constructie om te ondersteunen bij het aanmeten van een pessarium en aanleren van zelfmanagement aan patienten, zodat deze patientengroep niet om deze reden wordt verwezen naar de 2e lijn.

Er is een groot deel van de patiënten met een verzakking die door de huisarts direct naar de 2e lijn wordt verwezen. Met een directe verwijzing worden 1e lijns interventies zoals verwijzing bekkenfysiotherapie, verbeteren van stoelgang met medicatie, behandeling van atrofie met medicatie, plaatsing van een pessarium overgeslagen.

Wanneer de patiënt met een verzakking direct wordt verwezen zonder dat bovenstaande interventies worden ingezet ontstaat er een verlengd traject in de 2e lijn. Er ontstaat meer ruimte voor praktijkvariatie. De ene gynaecoloog gaat direct over tot een chirurgische behandeling. Een andere gynaecoloog zet eerst de 1e lijns interventies in, hetgeen al snel een periode van 6 maanden inneemt. Hierna is er een deel van de patiënten die alsnog in aanmerking komt voor een chirurgische behandeling en een deel van de patiënten is goed geholpen met conservatieve interventies.

Uitgangspunten voor het zorgverbetertraject bekkenbodem vanuit mProve gedacht is als volgt:

1.    Pessariumtherapie is in Nederland in principe zorg die door de 1e lijn geleverd wordt.
2.    Aan patiënten met een verzakking dient pessariumtherapie als behandeling te worden aangeboden.
3.    Aan oatienten met pessariumtherapie moet training in zelfmanagement worden aangeboden.
4.    Zorg voor patiënten met een prolaps in de 2e lijn betreft in principe consultatie bij complicaties door pessariumtherapie, verzoek om pessariumtherapie in die gevallen waarbij reguliere pessaria niet afdoende werken of verzoek om chirurgische behandeling,

Vanuit de gedachte om gezamenlijk met de mProve ziekenhuizen zorgverbetering in te richten op het gebied van bekkenbodemzorg, is het plan van aanpak voor bekkenbodem gericht op 4 pijlers:

1.    Pessarium aanmeten  met hierbij standaard aanleren van zelfmanagement
2.    Integraal zorgpad 1e, 1.5e, 2e lijn prolaps
3.    Opzetten van Het Pessariumconsult als service aan de 1e lijn, mogelijk in vorm van 1.5e lijns construct
4.    Wetenschappelijk onderzoek bij bovenstaande pijlers.

 

Filmpje over pessarium zelfmanagement van de landelijke werkgroep Bekkenbodem.

 

 

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het mProve project 'Bekkenbodem'? Of heeft u een opmerking of suggestie? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contactformulier