1. Passende Zorg

Passende Zorg

mProve focust op passende zorg om gezondheid ook in de toekomst voor iedereen bereikbaar te houden. Hiermee zetten we ons in voor zorg die kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar is. Door van elkaar te leren, kennis en resultaten te delen en de beste aanpak over te nemen, komen we samen tot de best passende zorg. We voeren successen in het ene huis snel door in het andere en werken landelijk en in de regio’s intensief samen om de gezondheidszorg slimmer te organiseren.  

Zorgverbetertrajecten 

We verbeteren, vernieuwen en innoveren de zorg via zorgverbetertrajecten. Uitgangspunt is dat mensen regie hebben over hun eigen gezondheid en ziekte. Met zorg die thuis en digitaal is waar het kan en fysiek waar nodig. Dit betekent dat zorg steeds meer hybride (fysiek en virtueel) wordt ingericht rondom de patiënt. Om dit te realiseren gebruiken we de kracht van samen. Door te vergelijken kun je van elkaar leren en slimmer en sneller de kwaliteit en processen in de zorg verbeteren. Onze zorgprofessionals delen in de zorgverbetertrajecten goede voorbeelden om over te kunnen nemen van elkaar. Ook vergelijken ze zorguitkomsten en ontwikkelen ze zorgprotocollen. Onze zorgprofessionals gebruiken bovendien datagedreven inzichten om te bepalen wat de best passende zorg is of om de impact van onze inspanningen te meten. En we gaan verder dan dat. 

 

Versnellen van zorgtransformatie  

Door zorgpaden te uniformeren, kunnen we de best passende zorg ook slim opschalen en zo de hoognodige zorgtransformatie versnellen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de regio. De resultaten zijn niet alleen door mProve ziekenhuizen te gebruiken maar ook daarbuiten. Door verregaande samenwerking met ketenpartners, organiseren we de zorg op de juiste plek én met de juiste zorgprofessionals.