1. Wetenschap

Wetenschap

Als zeven intensief samenwerkende topklinische ziekenhuizen beschikken we over een uniek wetenschapsklimaat voor de verbetering van onze zorg. Samen kunnen we in grotere stappen diagnostiek en behandelmethoden verbeteren en naar een hoger niveau brengen dan als ziekenhuis alleen. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor de mProve ziekenhuizen. Door nieuwe kennis te ontwikkelen, implementeren en te delen, draagt onderzoek bij aan een blijvend goede kwaliteit van onze gezondheidszorg.

Wat kunnen we leren van elkaar en hoe worden we wijzer? Hoe houden we de zorg toegankelijk? Hoe kunnen we patiënten zo goed mogelijk faciliteren in hun behandeling? Hoe kunnen we het effect van potentiële arbeidsbesparende technologie goed in kaart brengen? Dat is waar de mProve ziekenhuizen zich in de werkgroep Wetenschap mee bezig houden.

De werkgroep richt zich op het afstemmen van de onderzoeksprocessen op elkaar. Denk aan lokale toetsing en het opzetten van een transparante en toegankelijke onderzoeksinfrastructuur. Daarnaast ondersteunt de werkgroep bij het opzetten van nieuwe onderzoeks- en zorginitiatieven in multicenter studieverband en bij het lanceren van nieuwe initiatieven. Voor studies in mProve verband worden ook additionele gelden en subsidies geworven.   

Voor vragen of ideeën op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in mProve verband kun je contact opnemen met Remko Soer, wetenschapscoördinator via onderstaand contactformulier.

Contactformulier