1. Lage gezondheidsvaardigheden

Lage gezondheidsvaardigheden

 In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. In het geval van gezondheid kan dit van invloed zijn op het goed begrijpen van een medicijninstructie, of informatie begrijpen en toepassen. 

 

Verschillen in gezondheidsvaardigheden zijn groot

 Er komen steeds meer mensen bij met lage gezondheidsvaardigheden. Dat komt bijvoorbeeld door de vergrijzing, meer mensen met een niet-Westerse achtergrond en bijbehorende taalbarrières, maar óók omdat jongeren meer en meer ‘ontletterd’ raken doordat ze meer tijd besteden aan gamen in plaats van lezen. Tweederde van de mensen die laaggeletterd zijn, heeft een Nederlandse achtergrond.


Voor mensen met laaggeletterdheid en/of beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen relatief eenvoudige handelingen een hele opgave zijn. Denk bijvoorbeeld aan het invullen van een online gezondheidsvragenlijst, maar ook e-mailen, het lezen van een afsprakenbrief of het lezen van een bijsluiter bij een medicijn. Onderzoek toont aan dat mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid in een minder goede gezondheid verkeren (vaker chronisch ziek, een groter zorgverbruik, slechtere gezondheidsuitkomsten en een grotere sterfkans). Zij missen namelijk vaak de vaardigheden om goed om te gaan met gezondheidsinformatie en hebben moeite met het toepassen van deze informatie.

Met onze werkgroep werken we vooral aan bewustwording en vergroten van kennis. Dat doen we door heel concreet praktische voorlichting te ontwikkelen, zoals een praatplaat. Maar ook door het organiseren van workshops/ webinars. Daarnaast gaan we ook het gesprek met  de  zorgverleners aan, om zo bewustwording in de spreekkamer te krijgen.

Resultaten

We helpen zorgverleners om mensen met lage gezondheidsvaardigheden te herkennen en adviseren op welke manier zij het beste een gesprek kunnen voeren over hun aandoening, onderzoek of behandeling, al dan niet met ondersteunend (visueel) voorlichtingsmateriaal. Bekijk bijvoorbeeld onderstaand beeldverhaal of onze webinars over laaggeletterdheid.

Beeldverhaal 'Nuchter blijven' >

Webinars 'Laaggeletterdheid 

 

Wilt u meer weten over het mProve project 'Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden'? Denkt u graag mee? Neem dan contact op met onze werkgroep via onderstaand contactformulier.

Contactformulier

“Taal maakt gezonder”