1. Auditing

Auditing

Binnen de mProve ziekenhuizen is sprake van een gedeelde behoefte om, op termijn, de werkwijze rondom de kwaliteitsaccreditatie te vereenvoudigen. Daarnaast zijn de mProve ziekenhuizen van mening dat ze op inhoud veel van elkaar kunnen leren en dat het gewenst is goede voorbeelden met elkaar delen.

Met betrekking tot het vereenvoudigen van de kwaliteitsaccreditatie willen we met elkaar gaan verkennen of het bij elkaar gaan auditen (cross auditing) daar een stap in kan zijn. Door bij elkaar te auditen wordt tevens kokervisie voorkomen en wordt de mogelijkheid geboden om van elkaar te leren. De droom is dat Qualicor en JCI aansluiten bij het interne audit systeem van de diverse ziekenhuizen (waar het cross audit systeem een onderdeel van is).

Opdracht

De opdracht betreft het inhoudelijk voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een interne audit op een bepaald onderwerp in de mProve ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen van mProve nemen deel aan de opdracht. Dit staat los van of het een Qualicor of JCI ziekenhuis betreft. Er is een projectteam waarin van elk ziekenhuis een manager van de afdeling kwaliteit en een adviseur kwaliteit zitting in hebben. Daarnaast is er een kernteam welke de audit inhoudelijk en organisatorisch voorbereid.

Doelstelling

Per 1 december 2021 hebben alle mProve ziekenhuizen een intern auditproces met elkaar doorlopen op het onderwerp kritieke bevindingen. Hierbij is het doel om van elkaar te leren en te verbeteren en niet om te beoordelen, zoals in een klassieke audit. Uitgangspunten hierbij zijn; professional in the lead en de inzet moet zijn dat het aanvullend en helpend is voor de basisaccreditatie.

Resultaat

Het beoogde resultaat na de pilot audit is:

  • Een overzicht van (on)mogelijkheden van deze vorm van auditen. Op basis hiervan wordt een advies richting mProve bestuur opgesteld waarin meegenomen wordt in hoeverre het mogelijk is om Qualicor/JCI te laten aansluiten bij de ontwikkelde auditvorm.
  • Een overzicht van de goede en de ontwikkelpunten op het gekozen onderwerp binnen elk ziekenhuis.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het mProve project 'Auditing'? Of heeft u een opmerking of suggestie? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contactformulier