1. Innovatieambitie

Innovatieambitie

De Nederlandse zorg staat voor grote uitdagingen op het gebied van vergrijzing, tekort aan personeel en betaalbaarheid van de zorg. We hebben in de toekomst meer patiënten met een complexe zorgvraag en te weinig arbeidscapaciteit om aan deze zorgvraag te voldoen. Maar er zijn ook kansen: ontwikkelingen als 'digitale zorg' bieden uitkomst. “Alleen door slim samen te werken kunnen wij grote stappen zetten in het leveren van betere en meer patiëntgerichte zorg, waarbij wij optimaal gebruikmaken van de kansen die digitalisering ons biedt. En dat begint met een gezamenlijke ambitie”, zegt Rob Dillmann, bestuursverantwoordelijke Innovatie mProve.

Innovatieambitie

mProve gelooft in persoonsgerichte zorg, waarbij mensen regie hebben over eigen gezondheid en ziekte. mProve kiest voor een ambitieuze en betekenisvolle bijdrage aan de digitale toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. In 2025 worden al onze patiënten digitaal ondersteund bij hun zorg en gezondheid. 25% van onze patiëntenzorg vindt – digitaal ondersteund en waar dit veilig kan - plaats buiten de muren van het ziekenhuis, patiënt- en persoonsgericht in de context van het leven van alledag. Zo bevorderen wij  gezondheid en behandelresultaten, alsmede zelfredzaamheid. Hiermee versterken wij regionale en bovenregionale samenwerking.

mProve is het samenwerkingsverband van innoverende ziekenhuizen dat deze digitale agenda voortvarend ter hand neemt, met merkbaar beter resultaat. Daartoe investeren wij in digitale oplossingen zowel in zorgpaden in de patiëntenzorg met ons netwerk als in de bedrijfsvoering. mProve ziekenhuizen zijn de slimste ziekenhuizen met aantoonbaar de beste zorg, digitaal waar dat kan en werkt.

mProve ziekenhuizen hebben daartoe samen een inhoudelijke, digitale investeringsagenda opgesteld. Wij richten daarvoor een uitvoeringsorganisatie in. Daarmee gaan wij de komende jaren gezamenlijk het mProve merk versterken. Samen zijn wij slimmer en sneller.