1. Aneurysma Aortae Abdominalis (AAA)

Aneurysma Aortae Abdominalis (AAA)

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding of uitstulping van een slagader. Aneurysma’s kunnen in alle bloedvaten voorkomen, maar de meeste komen voor in de aorta, de grote lichaamsslagader, in de buikholte. Dit is een Aneurysma Aortae Abdominalis (AAA).


Een aneurysma geeft over het algemeen geen klachten of verschijnselen en wordt vaak bij toeval ontdekt. Het grootste gevaar is dat het aneurysma plotseling scheurt. Dit noemen we een ruptuur. De helft van de patiënten met een ruptuur overlijdt voordat zij het ziekenhuis bereiken. Van de patiënten die wel in het ziekenhuis komen en een spoedoperatie ondergaan, overlijdt nog eens de helft.

Samenwerken om te verbeteren

Veel patiënten die leven met een aneurysma zijn kwetsbare, oudere patiënten, voor wie een operatie heel ingrijpend is. Bovendien hebben zij, ondanks de verwijding of uitstulping van hun slagader, nog geen klachten. Zij zijn dus nog niet ziek en hoeven vaak ook nog niet meteen geopereerd te worden. Binnen het mProve netwerk bieden alle zeven ziekenhuizen zorg aan patiënten met een AAA. Gezamenlijk hebben we vier speerpunten benoemd waar we mee aan de slag zijn.

 • Bespreken van uitkomsten in de spreekkamer (PROM)
  Primair doel is om de uitkomsten te kunnen terugkoppelen aan patiënten en om samen te kunnen beslissen over de behandeling. Zo is de PROM een integraal onderdeel van het zorgpad. Daarnaast is het doel om de uitkomsten tussen ziekenhuizen te vergelijken en van deze uitkomsten te leren.
 • Analyse gerupteerden
  Er zijn nog veel onduidelijkheden over wat ‘de beste aanpak is’ voor mensen die te maken hebben met een ruptuur. Hoe doen patiënten van 80+ met een gescheurde aorta het in de verschillende ziekenhuizen na een openbuikoperatie? Hebben zij nog kwaliteit van leven of volgt na een dergelijke operatie in de meeste gevallen het verpleeghuis? In dat geval is de vraag relevant of een operatie voor deze patiëntengroep nog wel zinvol is. Om hier antwoorden op te vinden is gestart met een multicenter studie.
 • Analyse binnen/buiten IFU
  In een retrospectief onderzoek (2013 – 2017) willen we bekijken of patiënten wel of niet behandeld zijn volgens het advies van de fabrikant van de stent. Vervolgens leggen we daar de uitkomst van de uitgevoerde behandeling naast. Het gaat om circa 1.200 patiënten. Het traject blijkt zeer arbeidsintensief. Om te kunnen versnellen is extra mankracht aangevraagd.
 • Leren van elkaar: peer to peer review
  Onderwerpen om met elkaar te bespreken tijdens de peer tot peer review zijn opgehaald en er is een voorstel werkwijze ontwikkeld. Door Covid zijn vooralsnog geen activiteiten ondernomen op dit speerpunt.

Resultaten

 1. De PROM vragenlijst uit Engeland is vertaald en uitgezet in ziekenhuis Rijnstate. Het is gelukt om deze een integraal onderdeel te laten zijn van het zorgpad. Er zijn inmiddels 200 patiënten geïncludeerd. Dit is voldoende om de vragenlijst te valideren. De verwachting is dat de uitrol naar andere ziekenhuizen binnen het mProve verband in het tweede kwartaal van 2022 kan plaatsvinden.
 2. In vijf ziekenhuizen is de inclusie van geruptureerden nagenoeg afgerond. In totaal gaat het om circa 250 patiënten. Er zijn nog wat losse eindjes die op korte termijn worden opgepakt voordat kan worden gestart met de data analyse.
 3. De dataverzameling voor de retrospectieve studie (binnen/buiten IFU) is deels compleet. Er is meer menskracht nodig om dit te kunnen vervolgen.
 4. Onderwerpen om met elkaar te bespreken tijdens de peer tot peer review zijn opgehaald.


Meer informatie

Wilt u meer weten over het mProve project 'Aneurysma Aortae Abdominalis (AAA)'? Of heeft u een opmerking of suggestie? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contactformulier

Nadat mijn aneurysma was geconstateerd, is er heel geruststellend met mij gesproken. Daardoor heb ik me ook niet echt zorgen gemaakt. Ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig naar hoe het zich nu ontwikkeld. Door het invullen van de vragenlijst word je wel meer met je neus op de feiten gedrukt.