1. Medicatie@home

Medicatie@home

Zorg kan steeds vaker bij patiënten thuis in hun vertrouwde omgeving gegeven worden. Onderdeel van deze ontwikkeling is de verschuiving van de gespecialiseerde verpleegkundige zorg in het ziekenhuis naar de thuissituatie. Uitgangspunt hierbij is de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te organiseren en niet onnodig in het ziekenhuis. Tegelijkertijd zorgt het voor vrije bedden in het ziekenhuis en is deze manier van zorg verlenen waarschijnlijk op den duur goedkoper. Het is de ambitie van de deelnemende mProve ziekenhuizen dat deze @home-toepassingen een vanzelfsprekend onderdeel vormen van de reguliere zorg.

De werkgroep medicatie@home is in maart 2020 van start gegaan onder leiding van Annette Lamboo. Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten geweest. Als eerste is er een inventarisatie gedaan van onderwerpen die binnen mProve opgepakt kunnen worden om het project medicatie thuis te kunnen uitbreiden.

Huidige situatie

In alle mProve ziekenhuizen vinden al pilots plaats met thuistoediening van medicatie, vaak op het gebied van oncologie en cardiologie. Er wordt door de ziekenhuizen voor verschillende organisatiemodellen gekozen ten aanzien van de logistiek en toediening. Er zijn nog weinig data omtrent kosteneffectiviteit in vergelijking tot het toedienen op de dagbehandeling.

Gewenste situatie

Binnen mProve willen we leren van elkaar en samenwerken in de zoektocht naar het juiste organisatiemodel voor de zorgpaden medicatie@home. Door met elkaar op dezelfde wijze een traject in te richten, uit te voeren en te evalueren kunnen we vanuit een grotere “n” plus ervaring sneller komen tot bepaalde resultaten. Op basis daarvan komen we te weten, welk model voor welke patiëntencategorie en welk geneesmiddelen effectief is.
(Effectief op de inhoud en kosteneffectief). We werken hierin samen met de UT Twente.

In de ontwerpfase zal gekozen worden hoe we de uitkomsten op inhoud gaan definiëren en hetzelfde geldt voor de uitkomsten op kosten. Op dit moment denken we aan de volgende organisatiemodellen, waarbij uitgifte van medicatie door de poliklinische apotheek gebeurt en de bereiding door de eigen ziekenhuisapotheek (of extern):

  • Toediening door verpleegkundigen van het ziekenhuis
  • Toediening door de regionale thuiszorgorganisatie of landelijke thuiszorgorganisatie
  • Toediening door een commerciële thuiszorgorganisatie zoals Eurocept
  • Een combinatie van bovenstaande

Voor een efficiënte planning van de logistiek (coördinatie, administratie, verstrekking van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en MSVT) is ook digitale ondersteuning nodig.
Daarnaast kan het voor de toediening thuis helpen, of zelfs een randvoorwaarde zijn, om digitale zorgdiensten aan te bieden. Denk hierbij aan E-Health, communicatie en monitoring op afstand.

Zorgpaden

Er is een keuze gemaakt voor de volgende medicatie zorgpaden:

Specialisme Aandoening Voorbeeld
Cardiologie Hartfalen Furosemide, dobutamine
Orthopedie Infectie implantaat knie / heup flucloxacilline / vancomycine
Neurolologie Kawasaki / CIPD / MMN immunoglobuline
Oncologie Mammacarcinoom trastuzumab, (peg)filgrastim
Hematologie Multipel myeloom  bortezomib
Divers Palliatieve pijnbestrijding en/of sedatie (levo)bupivacaine/sufentanyl, epiduraal, morfine, midazolam


Voor deze zorgpaden worden volgens een uitgedacht stappenplan in een uniform ontworpen sjabloon de inhoud per processtap bedacht. Ieder mProve ziekenhuis heeft één zorgpad. In samenwerking met de UT Twente worden de KPI’s bepaald die bij implementatie gemeten zullen gaan worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het mProve project 'Medicatie@home'? Of heeft u een opmerking of suggestie? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contactformulier

“De thuistoediening van medicatie moet naadloos aansluiten op wat de patiënt verder aan zorg nodig heeft!”