1. Datagedreven werken

Datagedreven werken

Datagedreven werken is de sleutel tot innovatie en betere gezondheidszorg. Binnen onze zeven mProve ziekenhuizen zijn grote hoeveelheden data beschikbaar. Door slim om te gaan met deze data kunnen we zorgprocessen optimaliseren, de beste behandeling bepalen en trends in de zorg herkennen. Samen bereiken we zo wat niemand alleen kan.  

mPlify 

mPlify is het fundament onder onze datagedreven aanpak. Op dit dataplatform van de zeven mProve ziekenhuizen brengen we data veilig samen. Het mPlify datasupportteam verwerkt de data tot inzichtvolle informatieproducten.  

 

Onderling benchmarken en spiegelinformatie 

We gebruiken data om inzicht te krijgen in hoe de zorgprocessen en praktijk in onze ziekenhuizen van elkaar verschillen. Door onderlinge benchmarks ontdekken we bijvoorbeeld dat patiënten na een specifieke ingreep in het ene ziekenhuis sneller naar huis gaan dan in een ander ziekenhuis. Dankzij datagedreven inzichten kunnen we de oorzaken identificeren en doelgericht verbeteren. Het helpt onze zorgprofessionals om te bepalen wat de best passende zorg is. Daarnaast bieden we spiegelinformatie om te kunnen reflecteren op kwaliteitsverbetering in de zorg.  

 

Voorspelmodellen voor persoonlijke zorg 

Door met data voorspelmodellen te ontwikkelen, kunnen we beter inschatten welke zorg een patiënt nodig heeft. Dit helpt om de zorg op maat af te stemmen op de individuele behoeften. Hierdoor kunnen we steeds meer gepersonaliseerde zorg bieden.  

 

Landelijke databeschikbaarheid  

Datagedreven werken zit in ons DNA. Daarom zetten wij ons ook in voor de ontwikkeling van een landelijk platform waarop alle gezondheidsdata systeemonafhankelijk beschikbaar is voor zorgverlener en patiënt. Zo wordt gepersonaliseerde zorg en soepele multidisciplinaire samenwerking in (regionale) netwerken mogelijk.