1. Over mProve

Over mProve

Als zeven ambitieuze topklinische ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Máxima MC, Rijnstate en Zuyderland Medisch Centrum bundelen wij onze krachten om patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. Samen vormen wij een innovatief netwerk met de naam mProve.

De naam mProve…

…komt van ‘to improve’, oftewel iets verbeteren. De kleine m staat voor Medisch of Medical. Een naam die perfect past bij het hogere doel van het samenwerkingsverband: de zorg in Nederland verbeteren. Daar komt bij dat het woord ‘prove’ ook ‘getoetst’, bewezen’ betekent. Ook dat omarmen we binnen mProve: onze verbeteringen zijn bewezen effectief.

Bestuur mProve

Het bestuur van mProve bestaat uit de voorzitters van de raden van bestuur en de stafvoorzitters van de zeven ziekenhuizen. Het voorzitterschap van mProve rouleert tussen de voorzitters van de raden van bestuur.

Wim van Harten

Voorzitter mProve | voorzitter raad van bestuur Rijnstate

Jeroen Rütter

Stafvoorzitter Rijnstate

Peter van der Meer

Voorzitter raad van bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis

Otto Elgersma

Stafvoorzitter Albert Schweitzer ziekenhuis

Ina Kuper

Voorzitter raad van bestuur Isala a.i.

Chris Kwik

Stafvoorzitter Isala

Relinde Weil

Voorzitter raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis

Anneke van der Leeuw

Stafvoorzitter Jeroen Bosch Ziekenhuis

Marcel Visser

Voorzitter raad van bestuur Máxima MC

Lidwine Tick

Stafvoorzitter Máxima MC

Stefan Kroese

Voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep

Fenneke Frerichs

Stafvoorzitter Noordwest Ziekenhuisgroep

David Jongen

Voorzitter raad van bestuur Zuyderland Medisch Centrum

Leonne Prompers

Voorzitter MSB Zuyderland Lid Bestuursraad Zuyderland

Programmabureau

Projecten die in mProve verband lopen, worden uitgevoerd door de medewerkers van de verschillende ziekenhuizen. Elk project heeft een projectleider uit een van de ziekenhuizen en een projectgroep die bestaat uit één of meerdere medewerkers en/of medisch specialisten uit elk ziekenhuis. Voor de ondersteuning van gezamenlijke projecten en andere activiteiten die in mProve verband met elkaar worden uitgevoerd, is er een centraal programmabureau. Dit programmabureau bestaat uit: