1. Digitaal Thuis

Digitaal Thuis

Patiënten digitaal ondersteunen in hun gezondheid en zorg. Het leveren van kwalitatieve en meer patiëntgerichte zorg buiten de muren van het ziekenhuis, digitaal ondersteund en waar dit veilig kan. Het programma mProve Digitaal Thuis is er op gericht om deze gezamenlijke ambitie van en met de zeven topklinische ziekenhuizen te bereiken.

Binnen mProve-verband laten we zien dat we niet alleen goed zijn in experimenteren, maar ook goed zijn in het adopteren van wat in andere ziekenhuizen werkt. Zo komen we samen verder in zorg.

De Nederlandse zorg staat voor grote uitdagingen op het gebied van vergrijzing, tekort aan personeel en betaalbaarheid van de zorg. We hebben in de toekomst meer patiënten met een complexe zorgvraag en te weinig arbeidscapaciteit om aan deze zorgvraag te voldoen. Maar er zijn ook kansen: ontwikkelingen als 'digitale zorg' bieden uitkomst. “Alleen door slim samen te werken kunnen wij grote stappen zetten in het leveren van betere en meer patiëntgerichte zorg, waarbij wij optimaal gebruikmaken van de kansen die digitalisering ons biedt. 

De – door het mProve-bestuur vastgestelde – ambitie luidt als volgt: "mProve gelooft in persoonsgerichte zorg, waarbij mensen regie hebben over eigen gezondheid en ziekte. mProve kiest voor een ambitieuze en betekenisvolle bijdrage aan de digitale toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. In 2025 worden al onze patiënten digitaal ondersteund bij hun zorg en gezondheid. 25% van onze patiëntenzorg vindt – digitaal ondersteund en waar dit veilig kan - plaats buiten de muren van het ziekenhuis, patiënt- en persoonsgericht in de context van het leven van alledag. Zo bevorderen wij gezondheid en behandelresultaten, alsmede zelfredzaamheid. Hiermee versterken wij regionale en bovenregionale samenwerking.”

Op drie niveaus zetten we concrete stappen;  

 1. Proudly mProved from (proudly copied from)*
  - Nobrainers  zijn innovaties die zich al bewezen hebben in een van de ziekenhuizen en daarom makkelijk geïmplementeerd kunnen worden in de andere huizen.
  - mProverij – Elkaar inspireren, samenwerking in (door)ontwikkeling opzoeken en omarmen. Hiermee bouwen we aan een structuur waarmee het kiezen en implementeren van zogenaamde nobrainers en  uitwisseling een continu proces wordt, gedreven door de wensen en ambities van (zorg)professionals.

 2. Strategisch verbinden
  - Werkgroepen en dwarsverbanden ondersteunen; met hulp van o.a. CMIO mProve Digitaal Thuis en met inzet binnen het verpleegkundig domein
  - mProvefoto; per huis inzichtelijk wat al zo digitaal en zo thuis mogelijk gebeurt of waar een vakgroep(en) mee gaat starten, waarbij we leren van en met elkaar wat (elders) werkt. 

 3. Innovatie
  - Innovatieprojecten en innovatieve werkwijzen verkennen.

Resultaat

Resultaten die we onder meer behalen (mede) met inzet van het programma:

 • Verbinden en vertrouwd maken van zorgprofessionals op het gebied van (mProve) Digitaal Thuis. Belangrijke bijvangst: kennis van - en elkaar weten te vinden met betrekking tot - overige relevante mProve bewegingen.
 • Komen tot een uitwisselingsstructuur waarmee we versneld adopteren wat elders werkt, rekening houdend met organisatie eigenheid en –context.
 • Creëren van een fundament waarin adoptie, digitale vaardigheden en –zekerheden zijn ondergebracht.
 • Meetbaar maken van Digitaal Thuis initiatieven, waarbij we meten wat werkt (en niet werkt), zowel voor de zorgprofessional als voor de patiënt.

Meer informatie

Heeft u een opmerking of suggestie? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contactformulier