1. Data Analytics

Data Analytics

Met het gezamenlijke dataplatform mPlify en de inzet van data analytics ondersteunt mProve de andere hoofdthema’s. Binnen de zeven ziekenhuizen zijn grote hoeveelheden data beschikbaar. Door deze data op de juiste manier te gebruiken, kunnen we de zorg merkbaar verbeteren en innovaties doorvoeren op medisch gebied.

De data gebruiken we bijvoorbeeld voor onderlinge benchmarks. Als blijkt dat in het ene ziekenhuis patiënten veel sneller naar huis kunnen na een bepaalde ingreep dan in een ander ziekenhuis, dan kijken we waar dit door komt en wat we op basis daarvan kunnen verbeteren.

Daarnaast ontwikkelen we voorspelmodellen. Hierdoor kunnen we vooraf beter inschatten wat een
patiënt nodig heeft aan zorg en de zorg beter op de patiënt afstemmen.

Projecten 'Data Analytics'

Overzicht van projecten binnen het thema Data Analytics.