1. Connected Care

Connected Care

Connected Care staat voor innovatieve zorg met behulp van digitale oplossingen. Wij zijn er van overtuigd dat we op die manier meer patiëntgerichte en effectievere zorg kunnen bieden. We doen dat zoveel mogelijk in de leefomgeving van onze patiënten. Daarbij maken we gebruik van digitale coaches, digitale spreekuren, thuismonitoring en thuisbehandeling.  Het laatste in de vorm van oncologische zorg thuis.

Verder investeren we in de digitale ondersteuning van de samenwerking in de regio, met huisartsen, verpleeghuizen en thuiszorg. Uiteraard investeren we in de bekende digitale oplossingen zoals zorgportalen en beeldbellen.

Door dit als mProve ziekenhuizen gezamenlijk op te pakken kunnen we gemakkelijk innovaties die in het ene ziekenhuis een succes blijken te zijn overnemen in de andere ziekenhuizen. Daarnaast streven we ernaar gezamenlijk innovaties te ontwikkelen die een ziekenhuis alleen niet of moeilijk kan realiseren.

Projecten 'Connected Care'

Overzicht van projecten binnen het thema Connected Care.