True {
}

Betere communicatie met patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven

  1. Projecten
  2. Laaggeletterdheid

Betere communicatie met patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven

2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Voor deze mensen zijn alledaagse handelingen zoals e-mailen, het lezen van een afsprakenbrief of het lezen van een bijsluiter bij een medicijn een hele opgave. Dit noemen we laaggeletterdheid.

Verschillen in gezondheidsvaardigheden zijn groot

Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Onderzoek toont aan dat de gezondheidssituatie van mensen die geen moeite hebben met lezen en schrijven in veel opzichten beter is dan die van mensen die daar wel moeite mee hebben. Laaggeletterden missen namelijk vaak de vaardigheden om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. We noemen dit beperkte gezondheidsvaardigheden. De gevolgen voor hun gezondheid zijn groot. Uit landelijk onderzoek blijkt dat laaggeletterden een grotere sterftekans hebben, vaker chronisch ziek zijn, een groter zorgverbruik en slechtere gezondheidsuitkomsten hebben. Laaggeletterdheid kost de samenleving veel geld. Op jaarbasis is hiermee een bedrag gemoeid van 556,4 miljoen euro. Hiervan komt 127 miljoen euro ten laste van de gezondheidszorg.

Als mProve ziekenhuizen richen we onze communicatie zodanig inrichten dat het contact met patiënten en bezoekers die moeilijk(er) kunnen lezen en schrijven verbetert. We delen kennis en ervaring en trainen gezamenlijk onze zorgverleners en geven hen handvatten voor in de spreekkamer. Ook ontwikkelen we gezamenlijk middelen om de moeilijk begrijpelijke medische informatie toegankelijk te maken voor laaggeletterden.

mProve onderzoekt hoe we efficiënter kunnen organiseren en ontwikkelt manieren die van toegevoegde waarde zijn voor patiënten én kwaliteit van zorg blijven garanderen.

Logo ASz
Logo Isala
Logo JBZ
Logo Máxima MC
Logo Rijnstate