1. Innovatie

Innovatie

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Globalisering, communicatie en interactie van mensen via platforms, digitalisering en de inzet van data als ondersteuning van zorgprofessionals zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. En dat is goed nieuws! Hoe kunnen we anders de grote uitdagingen van vergrijzing, arbeidsmarktkrapte en de betaalbaarheid van de zorg opvangen?

Binnen mProve herkennen we de grote uitdagingen van morgen en werken we aan oplossingen die de zorg toekomstbestendig maken. Dat doen we door onze zorgprofessionals aan elkaar te verbinden, door actief kennis te delen en door samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Ieder vanuit onze eigen lokale kleur, achtergrond en expertise. Zo verkorten we implementatietijd, -kosten en -energie.

Inspiratie

We inspireren elkaars innovatieprogramma’s om het beste uit onze eigen ziekenhuizen te halen – zo leren we van elkaars Innovatieproces. De eerste innovaties hebben mede daardoor de weg gevonden naar de andere ziekenhuizen.