1. Data Analytics

Data Analytics

Welke kansen zijn er om slim om te gaan met data, zodat we zorgprocessen slimmer kunnen inrichten en ziekten kunnen worden voorkomen of behandeld? Kunnen we trends herkennen en voorspellingen doen als we de data van onze patiënten en hun aandoeningen bundelen op één plek?

Platform

Data op zichzelf is slechts een startpunt en op zichzelf niets waard. De data is pas waardevol als het wordt omgezet in medische inzichten en toepassingen. Vanuit de Data Analytics werkgroep is het doel om een gezamenlijk dataplatform beschikbaar te maken. Het dataplatfom dient enerzijds ter ondersteuning van de lopende zorg verbeter initiatieven en anderzijds kan het gebruikt worden  om nieuwe leads te vinden voor potentiële initiatieven binnen mProve.

Een platform, waarin we op een veilige en betrouwbare manier de data van onze patiënten met elkaar kunnen delen en analyseren. Welke trends zijn er te herkennen? Hoe presteert een ziekenhuis ten opzichte van de anderen? Met als hoger doel het delen van inzichten om beslissingen van onze medische professionals te ondersteunen. Door een populatie te analyseren kan er veel worden geleerd. Kunnen we met een analyse van de data  eventueel Artificial Intelligence toepassen en een slim algoritme ontwikkelen, waarmee we diagnoses verbeteren en/ of processen versnellen? Het dataplatform wordt gefaciliteerd  door een hands-on data-support team dat op mProve niveau over de deelnemende ziekenhuizen heen ondersteuning biedt.

Door de juiste inzet van data analytics in de zorg zijn professionals beter in staat de behandeling af te stemmen op de specifieke patiënt. Binnen mProve delen we kennis en ervaringen om gezamenlijk te komen tot een situatie, waarin niet ieder ziekenhuis voor zichzelf alleen het verleden aan het verklaren is met data (dashboards), maar proberen we te komen tot een situatie waarin we de data ook gebruiken om te voorspellen en te voorkomen met behulp van het slim toepassen van de beschikbare data (algoritmes).

Resultaten

De eerste stappen om te komen tot een gezamenlijk dataplatform zijn gezet. De technische infrastructuur wordt momenteel ingericht en er is een team van data professionals beschikbaar voor het ondersteunen van de zorgverbeter-initiatieven.
Het Data Analytics team staat ten dienste van de zorgverbeterinitiatieven en zal vraag gedreven werken. Het eerste concrete resultaat wat zal worden opgeleverd is een benchmark tussen de deelnemende ziekenhuizen voor het heup en knie initiatief.
Om de samenwerking tussen het data Analytics team en medische professional te optimaliseren wordt er een opleidingsprogramma georganiseerd voor medewerkers, medisch specialisten en management/ bestuur rondom de mogelijkheden met data analytics.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het mProve project 'Data Analytics'? Of heeft u een opmerking of suggestie? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contactformulier

“Op weg naar een data gedreven mProve-netwerk.”