1. Blog van het bestuur: Samenwerkende ziekenhuizen als onvermijdelijk model van de toekomst

Blog van het bestuur: Samenwerkende ziekenhuizen als onvermijdelijk model van de toekomst

Leden van het mProve-bestuur delen afwisselend hun verhaal of ervaring. Lees de blog van Wim van Harten, voorzitter raad van bestuur Rijnstate.

 

Toen ik (alweer ruim 30 jaar geleden) de opleiding sociale geneeskunde volgde had een van de artikelen, die als cursusmateriaal gebruikt werd, de titel: “Why multiple hospital systems will continue to grow” (Health Policy: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0168851084900149).

Toenemende financiële druk en grote investeringsbehoefte waren destijds in de VS al belangrijke prikkels. Inmiddels is daar een reeks van andere argumenten bij gekomen: druk op het aantrekken van deskundig personeel, schaarse expertise die beter gedeeld en/of gezamenlijk aangesteld kan worden, inkoopkracht ontwikkelen en gebundeld investeren in technologische innovatie. De belangrijkste aanleiding was toen nog niet bedacht: het in een vertrouwde omgeving en met een beperkt aantal partners uitwisselen van kennis en ervaring om zorg en bedrijfsvoering te verbeteren. In mProve wordt dit georganiseerd als verbeterproject met steun in de vorm van projectleiding en geld. In de kwaliteitsliteratuur staat deze benadering bekend als “collaborative” , door professionals uit verschillende organisaties bij elkaar te zetten en door van elkaar te leren, wordt verbetering gestimuleerd en gaat het sneller dan “op je eentje” Dat doen we in mProve als invulling van ons motto “merkbaar beter”.

Daarnaast zijn er uitwisselings- c.q. dwarsverbanden waarin medewerkers van verschillende afdelingen en professies elkaar weten te vinden en kennis en ervaringen delen. Voor zover wij weten zijn dat er minstens 35 en dat varieert van inkoop, via de leerhuizen tot calamiteiten-analyse teams. Dat werkt kennelijk heel goed, want als er geen meerwaarde werd ervaren zou dat snel stoppen.

De redenen voor het opbouwen van een samenwerkingsverband als mProve, zullen alleen maar belangrijker worden. Samenwerking, concentratie en optimaal benutten van specialistische expertise als kwaliteitsdoel maar ook om de kosten beheersbaar te houden, zien we ook weer terug in de huidige kabinetsdoelen. Die al jaren geleden gesignaleerde trend zet dus stevig door!

Samen met onze 7 topklinische partners gaan we de komende jaren meer vaart en inhoud aan onze samenwerking geven. Dit zal  voor elk van de mProve leden bijdragen aan een betere regionale positie, en gezamenlijk bieden we betere oplossingen voor de uitdagingen die op ons af blijven komen.

 

Wim van Harten
Voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate
Inkomend voorzitter mProve