1. Blog Spannende Tijden

Blog van het bestuur: Spannende Tijden

In deze blog delen leden van het mProve bestuur afwisselend hun verhaal of ervaring.

 

Spannende Tijden

Al meer dan een jaar leven we in spannende tijden. De komst van het coronavirus heeft onze wereld stevig door elkaar geschud. In onze ziekenhuizen natuurlijk, maar ook veel breder in de hele zorg en in grote delen van de maatschappij. En het is nog niet over. De maand maart zal nog spannend zijn en al wordt het een tijdje rustiger, misschien komen er daarna weer nieuwe varianten. Geen tijd om eens rustig te gaan kijken hoe het gewas er bij staat, maar tijd van snelle besluitvorming en concrete actie.

Al onze ziekenhuizen hebben deze tijd meegemaakt, zijn door elkaar geschud en zijn weer boven gekomen. We hebben nieuwe inzichten opgedaan, mensen zijn opgestaan met een concreet idee welke snel tot uitvoering kon komen en we hebben nieuwe zorgvormen bedacht omdat de bestaande te kort schoten.

Merkbaar Beter

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis kom je nu als covid-patiënt bij voorkeur niét in het ziekenhuis en word je al voor de Spoedeisende Hulp (SEH) op basis van een risicoscreening opgevangen en -als dat veilig kan- thuis ‘opgenomen’ onder leiding van de huisarts en met zuurstof, dexamethason en fraxiparine. Met monitoring op afstand vanuit het monitoringscentrum in het ziekenhuis. Dat is nieuw, want tot voor heel kort kwam je daarmee ‘gewoon’ in het ziekenhuis.  Alles zit erin: gezondheidswelzijn en eigen regie van de patiënt, medisch inhoudelijk scherp aan de wind zeilen, teamwork, technologische vernieuwing en de toepassing van soft skills in de begeleiding door de casemanager. Dit is wat we als mProve bedoelen met Merkbaar Beter: vernieuwende zorg, patiëntgericht met gebruik van innovatieve technologie. En wat is er mooier dan dit soort innovaties met elkaar te delen, te leren van elkaar en daardoor te versnellen.

Daarom geven wij graag door wat wij leerden: de doorslaggevende factor bij deze innovatie was niet de technologie (die was er al lang) maar het feit dat professionals in het netwerk rond de patiënt (huisarts, infectioloog, longarts, co-assistent, thuiszorg) elkaar makkelijk konden vinden met een gemeenschappelijk doel voor die patiënt en deze vernieuwing voor elkaar kregen. En dat we nu oogsten van vijf jaar lang investeren in dat professionele netwerk.

Het was spannend of het ook écht kon en toen het lukte was de voldoening groot. En het smaakt naar meer, om hetzelfde te doen voor meer groepen patiënten. Het worden nog spannende tijden.


Piet-Hein Buiting
Bestuurslid mProve
Voorzitter raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis