1. Blog Andere Tijden

Blog van het bestuur: Andere Tijden

In deze blog delen leden van het mProve bestuur afwisselend hun verhaal of ervaring. Bestuursvoorzitter Jan Harm Zwaveling trapt deze rubriek af.

 

Andere Tijden


Zolang de mensheid bestaat, wordt zij gekweld door ziekten en plagen. Zorgen over de eigen gezondheid en de gezondheid van naasten zijn dan ook al zo oud als de wereld. Moeders maken zich zorgen over hun zieke kind, kinderen maken zich zorgen over hun zieke ouders: dat is van alle tijden.

Geneeskunde

De behoefte aan steun en hulp bij ziekte legde de basis voor een beroep dat we later geneeskunde zijn gaan noemen. Een beroep waarvan de beoefenaars proberen ziekten te verlichten en te bestrijden en gezondheid te bevorderen. Daar zijn ze lange tijd niet erg succesvol in geweest. Maar ook toen hielp het om iemand te hebben die je raad kon geven, je symptomen probeerde te duiden en je een behandeling adviseerde, hoe ineffectief ook. Door een explosie van kennis en inzicht zijn moderne artsen gelukkig steeds succesvoller in de bestrijding van ziekten geworden. Naast steun en troost hebben ze, voor wie het zich kan permitteren, veel te bieden aan effectieve behandeling.

Aan de ontwikkeling van effectieve therapieën lijkt voorlopig geen einde te komen, maar nu lijkt de menselijke geest de beperkende stap te worden. Alle kennis die een arts traditioneel kon inzetten voor zijn patiënt, zat in zijn hoofd. Soms zocht hij wat op in een boek of artikel, maar waar hij geen kennis van had, paste hij niet toe. In een tijd dat er veel meer kennis is dan in het hoofd van de dokter past, is dat model aan revisie toe. Anders doen we de patiënt tekort.

Techniek

Gelukkig komt de techniek ons te hulp. De mens staat op het punt om zijn eigen geest in symbiose te brengen met digitale techniek. Dat kan een heel gelukkig huwelijk worden. De menselijke geest kan een aantal dingen onwaarschijnlijk veel beter dan de computer (o.a. begrijpen, voelen, meeleven), maar het berekenen van de waarschijnlijkheid van een diagnose bij bepaalde symptomen en het kiezen van de beste behandeling in een individueel geval, zitten daar niet bij. Dat kan je in de nabije toekomst beter aan een zelflerende machine overlaten.

Zo’n cruciale stap in het medische vak gaat niet zonder slag of stoot. Veel artsen zullen die stap dan ook niet zo maar kunnen maken. Ik denk dat ze daar hulp bij nodig hebben. Technisch opgeleide basisartsen kunnen de meer traditionele arts aanvullen en ondersteunen, zodat die kan blijven excelleren in zijn rol van adviseur, regisseur en deskundige metgezel bij ziekte, zonder zijn patienten te kort te doen door beperkte kennis.

Laten we de techniek maximaal omarmen zonder de zorg minder persoonlijk en menselijk te maken. Dat kan, maar vergt een uitbreiding van het medisch team met technisch verstand.

Jan Harm Zwaveling
Voorzitter mProve bestuur
Voorzitter raad van bestuur Máxima MC