1. Unieke inkoopsamenwerking in de zorg

Unieke inkoopsamenwerking in de zorg

Patiënten en zorgprofessionals moeten kunnen beschikken over voldoende, goede én betaalbare (medische) hulpmiddelen. Door onder andere de COVID-pandemie, Brexit, oorlog in Oekraïne en grondstoffenproblemen zijn er op dit moment veel problemen met de levering van deze middelen.

 

Daarom heeft een aantal belangrijke spelers in de Nederlandse gezondheidszorg, waaronder mProve, het Zorg Inkoop Netwerk Nederland (ZINN) opgericht. Een uniek initiatief vanuit de zorg zelf met als ambitie samen te werken bij inkoop gerelateerde vraagstukken waar dat ZINNig is.

ZINN zorgt ervoor dat er tijdig informatie is over (mogelijke) verstoringen bij leveringen en oplossingen hiervoor, zoals de inzet van alternatieven. Hierdoor kunnen zorgprofessionals zo goed mogelijk zorg verlenen en worden inkoopafdelingen ontlast.

Door op grote schaal samen te werken, krijgen we als zorgorganisaties meer voor elkaar en kunnen we risico’s verkleinen. Samen hebben we meer kennis en vermogen en kunnen we er makkelijker voor zorgen dat we beschikken over voldoende middelen in deze wereldwijd uitdagende omstandigheden.

Initiatiefnemers van de inkoopsamenwerking zijn: mProve, InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ), Intrakoop, Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en Santeon. Naast het primaire thema beschikbaarheid van medische hulpmiddelen zijn andere aandachtspunten: duurzaamheid, doelmatigheid en het delen van kennis. Een aantal projecten wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.