1. Praatplaat hormonale therapie bij borstkanker

Praatplaten hormonale therapie voor vrouwen met borstkanker

Patiënten met borstkanker die moeite hebben om informatie over hun behandeling goed te begrijpen, krijgen hulp. De zeven mProve ziekenhuizen hebben een ‘praatplaat’ ontwikkeld over hormonale therapie bij borstkanker. Deze serie eenvoudige tekeningen helpt de zorgverlener om de informatie over de behandeling duidelijk over te brengen. Met als resultaat dat de patiënt beter begrijpt wat er gaat gebeuren. Op deze manier is de drempel om vragen te stellen lager en is er meer betrokkenheid.

 

 

Drie op de tien Nederlanders hebben moeite om informatie over onder meer gezondheid, zorg en leefstijl goed te begrijpen. Voor deze groep wordt tijdens de Landelijke Week van het Lezen en Schrijven aandacht gevraagd. De mProve ziekenhuizen geven hier invulling aan door de nieuwe praatplaat te presenteren. Omdat er een verschil is tussen therapie voor vrouwen vóór of na de overgang zijn er twee verschillende praatplaten gemaakt.

Oncologieverpleegkundige Paola Offerman uit het Albert Schweitzer ziekenhuis: “Ik merk dat veel vrouwen willen weten hoe deze therapie werkt in hun lichaam, wat je ervan merkt en of er bijwerkingen zijn. Als je weet hoe iets werkt en waarom het belangrijk is dan helpt dat om de behandeling vol te houden. De patiënt krijgt de praatplaat dus ook mee naar huis”.

Brede aandacht voor laaggeletterdheid

Eerder maakte mProve al met succes een praatplaat over nierfalen. Daarnaast zijn een aantal losse illustraties gemaakt die de ziekenhuizen zelf kunnen gebruiken om praatplaten samen te stellen. Bijvoorbeeld over een CT-scan met alle voorbereidingen die daarbij horen en over het nuchter zijn voor een operatie.

Iedereen snapt de dokter toch?

Onder deze titel organiseerde mProve eerder een reeks webinars, speciaal voor hulpverleners. Aan bod kwamen onder meer het herkennen van lage gezondheidsvaardigheden, digitale communicatie en een wetenschappelijke kijk op dit onderwerp. Deze webinars zijn terug te kijken op deze website van mProve.