1. Position paper mProve - CumuluZ

mProve steunt CumuluZ als platform voor Nederlandse zorgdata

Om de zorg in Nederland toekomstbestendig te maken is de beweging naar passende zorg ingezet. Deze verandering vraagt ook om een data infrastructuur die patiënt-georiënteerd is, die een soepele multidisciplinaire samenwerking in (regionale) netwerken mogelijk maakt en die gepersonaliseerde zorg faciliteert.

 

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft met CumuluZ het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een platform waarop alle gezondheidsdata systeemonafhankelijk beschikbaar is voor zorgverlener en patiënt. Dit is een mooie stap om te komen tot een oplossing voor landelijke data uitwisseling. mProve onderschrijft het belang hiervan en heeft de potentie van CumuluZ nader onderzocht. Na analyse zijn wij ervan overtuigd dat met CumuluZ de zorg in Nederland duurzaam kan verbeteren door de landelijke beschikbaarheid van patiëntgegevens. mProve ziet in CumuluZ een partner met een platform welke geschikt is om, samen met zorgorganisaties en leveranciers, te werken aan de zorg van morgen.

Vanuit onze brede expertise en positie als 7 topklinische ziekenhuizen zullen wij dan ook actief bijdragen aan de verdere opschaling en regionale doorontwikkeling van CumuluZ. Meer over onze inzichten en de rol die we als mProve gaan vervullen is te vinden in onze position paper.