1. Netwerkevent 2022 aftermovie

Aftermovie mProved netwerkevent

Een terugblik op ons netwerkevent 'mProved' in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. 

 

 

Al 5 jaar bundelen wij als zeven ambitieuze topklinische ziekenhuizen onze krachten om patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. Daar stonden we tijdens ons netwerkevent ‘mProved’ op dinsdag 31 mei jl. natuurlijk bij stil. We keken terug op wat we samen bereikt hebben en met veel enthousiasme en nog meer ambitie kijken we naar de toekomst. Wat kunnen en willen we als netwerkorganisatie betekenen? Bekijk de aftermovie een korte impressie van ons inspirerende event.

We zijn inmiddels gegroeid van 5 naar 7 ziekenhuizen, dat brengt ons nieuwe en frisse ideeën. Er bestaan binnen mProve inmiddels ruim 40 dwarsverbanden; mensen uit de 7 ziekenhuizen met soortgelijke functies die tegen dezelfde uitdagingen aanlopen, wisselen hierin kennis en ervaring met elkaar uit. Wat hebben we in de afgelopen 5 jaar samen bereikt op onze 3 belangrijke hoofdthema’s;

Merkbaar Beter

Er lopen 6 mooie zorgverbetertrajecten waarin medisch specialisten met elkaar de zorg verbeteren op het gebied van Bekkenbodem, IBD, hevig menstrueel bloedverlies, AAA, heup/knie en diabetische voet. Voor antistolling is de kwaliteit van zorg o.a. verbeterd door gezamenlijke protocollen op te stellen. Rondom Lage Gezondheidsvaardigheden hebben we een enorme slag gemaakt in het verbeteren van de kennis hierover bij zorgprofessionals en het ontwikkelen van materialen om beter met deze patiëntengroep te kunnen communiceren. Ook kijken we bij elkaar in de keuken op het gebied van calamiteiten én we zijn gestart met het auditen van elkaars processen.

Connected Care

Hier loopt het mooie programma; Digitaal Thuis met als doel om in 2025 25% van de zorg naar huis te verplaatsen, ondersteund met digitale middelen en innovatieve toepassingen. Het ambitieuze programma medicatie@home, met als doel het thuis leveren en toedienen van medicatie, past ook in dit thema.

Data Analytics

Vanuit het thema Data Analytics hebben we een mProve dataplatform ingericht waardoor we (nadat de nog resterende juridische hobbels zijn genomen) indicatoren kunnen vergelijken om op basis daarvan de zorg nog verder te verbeteren. Daarnaast hebben we een opleidingsprogramma Data Analytics opgezet, wat de kennis op het gebied van Data Analytics bij zorgprofessionals vergroot.