1. Funxlab om met technologie slimmer en leuker te werken

Funxlab om met technologie slimmer én leuker te werken

Eén van de grootste uitdagingen in de zorg is het tekort aan personeel terwijl de zorgvraag toeneemt. mProve wil de druk op zorgprofessionals verminderen en is daarom gestart met het mProve Funxlab. Dit lab focust op technologische innovaties die het werk in de ziekenhuizen leuker en makkelijker maken. Door slimmer te werken is er meer tijd voor directe patiëntenzorg, blijft de kwaliteit hoog en neemt het werkplezier toe. 

 

De 7 mProve ziekenhuizen wisselen binnen het Funxlab ervaringen uit met innovaties die zorgverleners helpen om effectiever, efficiënter en met meer plezier te werken. Bijvoorbeeld technologie die administratieve taken overneemt (robotic process automation) of een bloeddrukmeter die aan het elektronisch patiëntendossier is gekoppeld. Dat wat in de praktijk goed werkt wordt via Funxlab verder geïmplementeerd en opgeschaald in de deelnemende ziekenhuizen. Ook is er actieve scouting in de markt om technologie die op het punt van doorbreken staat, snel te kunnen adopteren en samen in te kopen.

Jos Knaapen, programmanager van het mProve Funxlab licht toe: “Het gaat om technologie met een functie én met de funfactor. We zullen anders moeten gaan werken om ervoor te zorgen dat iedereen een beroep kan blijven doen op de zorg en om de sector aantrekkelijk te houden als werkplek.” Wim van Harten, voorzitter mProve: "Kernactiviteiten binnen mProve zijn kennisdelen en gezamenlijk investeren in innovatie. Arbeidsbesparende technologie is vanwege de complexiteit, de benodigde denkkracht en investeringen bij uitstek een thema waar we dankzij onze samenwerking de hoognodige versnelling aan kunnen geven.”

Lees verder