1. Eerste Funxlab Innovation Call trekt 85 innovatieve bedrijven

Funxlab Innovation Call trekt 85 innovatieve bedrijven

De eerste ‘Innovation Call’ van het mProve Funxlab is nu al een groot succes. Maar liefst 85 innovatieve bedrijven gaven aan kans te zien om het werk in de 7 mProve ziekenhuizen efficiënter en leuker te maken. Via de Innovation Call werken we op een effectieve manier aan het ontdekken, testen en opschalen van nieuwe technologie. 

 

“Het was geen eenvoudige opgave om dit grote aantal innovaties terug te brengen naar een shortlist”, aldus Jos Knaapen, programmamanager mProve Funxlab. Samen met Marcel Wilschut, innovator Albert Schweitzer ziekenhuis, kwam hij uiteindelijk tot een veelbelovende top 10. Bij de selectie is gekeken of de projecten binnen de scope van het Funxlab vielen, of de (mogelijke) impact van de innovatie meetbaar is gemaakt en significant was, of er complexe koppelingen met computersystemen nodig waren en of de implementatie van de innovatie haalbaar en schaalbaar leek.  

Impact

“We hebben met name naar de potentiële impact van projecten gekeken”, aldus Marcel. “In deze fase van het Funxlab zijn we op zoek naar innovaties die impact hebben op een grote groep zorgverleners. We hebben gezocht naar de ‘heilige graal’ van zorginnovatie. Rond zorginnovatie hangt best wel een hype en het bleek dat veel bedrijven het heel lastig vinden om het effect van hun innovatie meetbaar te maken. Effectmeting staat op veel plekken nog in de kinderschoenen.” 

Zorgverleners centraal

Veel aanmeldingen vielen ook buiten de scope van het Funxlab. De scope is expliciet gericht op innovaties waarbij zorgverleners centraal staan. Denk hierbij aan projecten die leiden tot minder administratieve lasten, innovaties die ondersteunende taken overnemen en projecten die patiënten de regie over de zorg in het ziekenhuis teruggeven.”Daar hebben we nog best wat werk te doen”, aldus Jos. “Zorginnovatie is meestal gericht op het verbeteren van patiëntuitkomsten en patiëntervaring, met vaak extra werk voor zorgverleners als gevolg. Met het Funxlab willen we dat omdraaien. We vernieuwen de zorg met en vóór zorgverleners. Als zij hun werk goed kunnen doen leidt dat ook tot betere zorguitkomsten”.   

Verandercapaciteit

In november wordt de top 10 teruggebracht tot een top 3 van bedrijven die gaan pitchen voor de decisionmakers van de 7 mProve ziekenhuizen. De ziekenhuizen zijn nu aan zet om te bepalen wat zij ervan vinden. Jos licht toe: “Met onze werkwijze zorgen we ervoor dat niet alle ziekenhuizen pilots blijven doen met dezelfde technologische oplossingen. Dit zie je in Nederland nu wel vaak gebeuren. Je kan de verandercapaciteit die de zorg heeft maar één keer inzetten”.  

Meer over het mProve Funxlab