1. Blog van het bestuur: To go boldly where no one has gone before…

Blog van het bestuur: To go boldly where no one has gone before…

Leden van het mProve-bestuur delen afwisselend hun verhaal of ervaring. Lees de blog van Rob Dillmann, voorzitter raad van bestuur Isala.


Ik denk dat de ultieme innoverende fantasie gekoppeld is aan deze inmiddels klassieke uitspraak. Natuurlijk zijn we niet allemaal bezig met het ontdekken van nieuwe sterrenstelsels of het reizen naar andere planeten (afgezien van wat hedendaagse superrijken misschien), maar de inspiratie dat zaken misschien anders kunnen is bij veel professionals terug te vinden. Diegenen die innovaties bedenken, onderzoeken en mogelijk maken hebben toch iets daarvan in hun bloed of DNA zitten. En we kunnen ook echt niet zonder.

Er zijn boeken vol geschreven over het tot stand brengen van  innovaties  en hoe we daarvoor de goede context kunnen creeren. Dat noemen we dan een innovatie ecosysteem. Een mooi begrip dat het meestal licht chaotische en onvoorspelbare karakter van innovatie probeert te verhullen. Dat neemt niet weg dat er toch iets over te zeggen valt, zeker in de context van onze organisaties. Om te beginnen moet er talent, tijd, en geld zijn om te kunnen innoveren. Het vinden van talent en dat de ruimte geven is dan een belangrijk element. Meestal vraagt dat om een vrije ruimte (ook in de organisatie) om dat mogelijk te maken. Als de innovatie de organisatie en haar functioneren betreft, dan vergt dat expliciete aandacht en steun van de raad van bestuur, als het ware door het creeren van een vrijplaats.  Wat helemaal niet helpt is een voortijdige vraag om een businesscase: dat is meestal een probaat middel om nooit uit de startblokken te komen. Wat ook niet helpt is de reguliere context van onze eigen organisaties: in kern zijn wij – terecht overigens – risicomijdend vanwege onze zorg voor patientveiligheid. Dat maant tot voorzichtigheid en uitgebreid onderzoek. Maar kan ook een onnodige rem op verbeterde en slimmere werk- en zorgprocessen zijn.

Bij het evalueren van innovaties die de organisatie van zorg betreffen is er een bijzonder aspect dat aandacht verdient, en dat is de schaal van het experiment. Om de voordelen van een bepaalde aanpak goed te kunnen waarnemen en objectiveren is voldoende omvang noodzakelijk. Blijft het experimentele design te klein, dan zul je nooit een goed beeld krijgen van de voordelen door het verminderen van verspilling en het genereren van een kostenvoordeel. En dan loopt de businesscase weer vast….Vergelijk het met verliesmakende start-ups, die pas bij een zekere schaal succesvol blijken. Veel goede initiatieven in ziekenhuizen lopen vast in de bestaande structuren en genereren geen schaal, en worden dan uiteindelijk weer gestopt.

Dat betekent dat we actief moeten werken aan het ontwikkelen, herkennen en stimuleren van broodnodige innovaties. Het komt erop neer dat we slimmer moeten gaan werken, vooral omdat onze patienten daar behoefte aan hebben, maar ook omdat we daarmee steeds schaarser wordende professionals hun werk beter kunnen laten doen. Daarvoor is de samenwerking in mProve een geweldige stimulans ‘to go boldly where no one has gone before’!

Rob Dillmann
Bestuurslid mProve
Voorzitter raad van bestuur Isala