1. Merkbaar Beter

Merkbaar Beter

Het thema 'Merkbaar Beter' gaat over (zorginhoudelijke) kwaliteitsverbetering. Door hier met zeven ziekenhuizen aan te werken maken we gebruik van de diversiteit tussen de ziekenhuizen en de trekkracht van best practices, met als doel dat elk ziekenhuis op het niveau komt van het beste ziekenhuis op dat gebied. Medisch specialisten en andere zorgprofessionals zijn gezamenlijk bezig de zorg te verbeteren op het gebied van specifieke aandoeningen of op een specifiek onderwerp als antistolling. Dit doen ze bijvoorbeeld door best practices met elkaar te delen, zorguitkomsten te vergelijken, of gezamenlijke protocollen op te stellen.

Voor kwalitatief goede zorg is het ook belangrijk dat patiënten begrijpen wat zorgverleners met hen bespreken en wat er van hen verwacht wordt in hun behandeling. Daarom zetten we als mProve nadrukkelijk in op het verbeteren van de communicatie met deze groep.

En daarnaast vinden we het in mProve verband belangrijk te leren van elkaars calamiteiten om ook op die manier de zorg merkbaar beter te maken.

Projecten 'Merkbaar Beter'

Overzicht van projecten binnen het thema Merkbaar Beter.