1. Zorgportalen

Zorgportalen

Een zorgportaal of patiëntenportaal is een website waar patiënten hun eigen medische gegevens kunnen inzien. Zo hebben zij rechtstreeks toegang tot hun medisch dossier, uitslagen van onderzoeken en vaak biedt een patiëntenportaal extra functies zoals de mogelijkheid om online vragen te stellen aan een arts, online een afspraak te maken of een herhaalrecept aan te vragen. Met verschillende deel-initiatieven wil de werkgroep zorgportalen het gebruik van het portaal blijven stimuleren. Doelstelling is het delen van kennis en het zoeken van verbinding binnen de mProve ziekenhuizen.

De nieuwe werkgroep Zorgportalen heeft zes onderwerpen gedefinieerd waarover zij kennis en ervaringen gaan delen om het portaal gebruik te blijven stimuleren bij de verschillende betrokkenen zoals artsen, verpleegkundigen, functioneel beheerders en natuurlijk de patiënten. Dit bereiken we door:

  • Inrichten en inzetten van dashboarding rondom portaal gebruik
  • Optimalisatie en uniformiseren poliproces (papierloos werken)
  • Portaal inrichting door Functioneel Beheer
  • ViPP 5
  • Communicatie gericht op stimuleren van gebruik van portaal naar patiënt
  • Gebruik portaal door zorgprofessional, communicatie gericht op stimuleren van gedrag en gebruik middelen

Digitaal tenzij

Veel ziekenhuizen hebben als standpunt digitaal tenzij, deze initiatieven sluiten mooi aan bij de verschillende onderwerpen. Hoe ga je communiceren naar de patiënt? Is de zorgprofessional zich er van bewust dat datgene wat in het dossier getypt wordt ook zichtbaar is voor de patiënt? Wat kun je met de resultaten in dashboarding, bijvoorbeeld tijdens een covid-19 uitbraak? Hoe zorgen we er daadwerkelijk voor dat vanuit de poliklinieken of een klanten contact centrum informatie digitaal wordt aangeleverd dan wel de patiënten in staat worden gesteld om informatie op te zoeken? Wat moeten de functioneel beheerders doen om alles uniform weer te geven en eenduidig bij de patiënt te krijgen. Gaan we met ViPP 5 nog meer het portaal gebruik stimuleren of gaan we echt naar PGO’s? Kortom, voldoende vraagstukken om hier met verschillende ziekenhuismedewerkers over van gedachten te wisselen.

Resultaten

  • Per deelinitiatief komen we tenminste vier keer per jaar bij elkaar
  • Inzet van uniforme communicatiemiddelen
  • Actief delen van kennis en ophalen van kennis mProve (via het extranet)

Meer informatie

Wilt u meer weten over het mProve project 'Zorgportalen'? Of heeft u een opmerking of suggestie? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contactformulier

“We weten elkaar te vinden.”