1. Zorgportalen

Zorgportalen

Een kwalitatief hoogwaardige toekomstgerichte zorg en welzijnssector die beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen, vraagt om een andere toerusting van patiënt en professionals. Hiervoor dienen de medische gegevens veilig beschikbaar gesteld te worden ten behoeve van inzage en informatie van de patiënt en ketenpartners.

Deze innovatie heeft gevolgen voor het registreren van deze medische gegevens en omgaan met informatie in het algemeen. Het vraagt ook om nieuwe vormen van werken en omgaan met patiënten en ketenpartners.