False {
}

VIPP koploperprogramma

  1. Projecten
  2. VIPP koploperprogramma

VIPP koploperprogramma

Een kwalitatief hoogwaardige toekomstgerichte zorg en welzijnssector die beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen, vraagt om een andere toerusting van patiënt en professionals. Hiervoor dienen de medische gegevens veilig beschikbaar gesteld te worden ten behoeve van inzage en informatie van de patiënt en ketenpartners. Deze innovatie heeft gevolgen voor het registreren van deze medische gegevens en omgaan met informatie in het algemeen. Het vraagt ook om nieuwe vormen van werken en omgaan met patiënten en ketenpartners.

Het VIPP programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional), geïnitieerd vanuit NVZ/VWS heeft als doel de implementatie van gegevensuitwisseling tussen professionals, de patiënt en ketenpartners te versnellen. Om de gewenste gedragsverandering die hiervoor bij zowel patiënt als zorgprofessional nodig is te versnellen is het VIPP koploperprogramma gestart. De mProve ziekenhuizen participeren in dit programma, met als doel de doelstellingen van het VIPP programma gezamenlijk te behalen en van elkaars kennis gebruik te maken en deze ook te delen met andere ziekenhuizen.

Logo ASz
Logo Isala
Logo JBZ
Logo Máxima MC
Logo Rijnstate