1. Ontregel de zorg

(Ont)regel de zorg

cartoonUiteraard zijn er regels en registraties die ontzettend nuttig en noodzakelijk zijn, maar bijna iedereen kent ze wel, van die regels of handelingen waarvan je jezelf iedere keer weer afvraagt: “hoe zinvol is dit eigenlijk?” Regels die niets bijdragen aan de zorg voor patiënten en vaak ook nog eens veel tijd kosten.

Hoe fijn en belangrijk is het om te ervaren dat het ons lukt om hierin te reduceren en op die manier tijd te creëren voor zaken die wel nuttig zijn voor onze patiënten?

Naar de haaien?

In de projectgroep (Ont)Regel de zorg delen we onze ervaringen met het ontregelen in de afzonderlijke ziekenhuizen, om zo het proces te versnellen. We volgen met elkaar de landelijke (Ont)Regel agenda, we bediscussiëren nieuwe regels of indicatoren en delen onze kennis en ervaring als het gaat om (Ont)Regelen.

Uiteraard kunnen we niet zomaar in het wilde weg regels en handelingen overboord of 'naar de haaien' gooien. Regels zijn er niet voor niets. Het is dus wel belangrijk dat goed wordt gekeken waarom een regel is ingevoerd, óf deze kan vervallen en met wie je daarvoor moet afstemmen. Ook hierin ondersteunen we elkaar en gebruiken we de hiervoor ontwikkelde tools. Er zijn landelijk tools ontwikkeld en daarnaast is er een Exnovatiegids ontwikkeld. Deze gids is praktisch toepasbaar voor iedere (zorg)professional en helpt de juiste weg te bewandelen vanaf het moment van verwondering tot het moment van al dan niet stoppen met een regel of handeling.

Activiteiten

De volgende activiteiten heeft de projectgroep opgenomen in haar plan van aanpak voor 2020:

 • De volgende drie (Ont)Regel onderwerpen zijn gekozen om Mprove breed te evalueren en op onderdelen te (Ont)Regelen:
  • Pijn
  • Ondervoeding
  • Time-Out en registratielast in EPD
 • Restant keurmerken en accreditaties beoordelen
 • Ontwikkelen van een trainings- en scholingsaanbod
 • Volgen van landelijke (Ont)Regel agenda
 • Verbinden van zorgprofessionals, creëren van een lerend netwerk en delen van successen en leerervaringen

Meer informatie

Wilt u meer weten over het mProve project '(Ont)regel de zorg'? Denkt u graag mee? Neem dan contact op met onze werkgroep, via projectleider Stefanie van Dinther. Dat kan via onderstaand contactformulier of rechtstreeks via T 06-21825919.

Contactformulier

“Zorgen moet je doen, niet maken” (bron: Loesje)