True {
}

Minder risico’s rondom antistolling

  1. Projecten
  2. Minder risico’s rondom antistolling

Minder risico’s rondom antistolling

Bloed is een belangrijke bijzondere vloeistof. Het stroomt in het lichaam door de aderen en wordt rondgepompt door het hart. Daarmee vervoert bloed zuurstof naar de organen en weefsels. Ook is het een soort snelweg voor allerlei andere soorten stoffen uit het lichaam en voor geneesmiddelen. Bloed heeft de eigenschap dat het klontert en hard wordt als het aan lucht of aan andere oppervlakken dan de binnenkant van het vaatstelsel wordt blootgesteld. Dat is een natuurlijk proces waardoor bloedverlies wordt beperkt bij verwondingen. Deze bloedstolling is een buitengewoon complex proces waarbij vooral bloedplaatjes en een groot aantal eiwitten in het bloed, de zogenaamde stollingsfactoren, betrokken zijn. Als bloedstolling niet goed werkt, kan dit leiden tot verhoogde bloedingen en langzamere wondgenezing. Bij teveel bloedstolling kunnen bloedstolsels in een bloedvat (trombose) ontstaan. 

Risico's

Stollingsproblemen vormen een risico voor de veiligheid van de patiënt. Veel patiënten gebruiken medicijnen om stolling tegen te gaan. Bijvoorbeeld bij vernauwde bloedvaten. Als deze medicatie niet (tijdig) wordt gestopt, kunnen bij operaties extra bloedingen ontstaan die in sommige gevallen levensbedreigend zijn. Het is dus belangrijk dat er bij operaties en poliklinische ingrepen goed zicht is op de bloedsituatie van de patiënt. Daarmee kunnen calamiteiten en extra ziekenhuisopnamen worden voorkomen.

Veiligere organisatie van antistolling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een richtlijn opgesteld; de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA). Deze geeft richting aan ziekenhuizen om de risico’s rondom antistolling te verminderen. In de praktijk bepaalt echter ieder ziekenhuis zelf hoe zij risico’s rondom antistolling proberen te vermijden. Dit vraagt om professionalisering van deze zorg en actieve ondersteuning met ict-middelen, opleidingen en juiste informatie. mProve werkt daarom aan een veiligere organisatie van antistolling voor onze patiënten.

Wat doen we?

De ziekenhuizen van mProve zijn vertrokken vanuit eigen ervaren ‘best practices’; alle organisatie rondom antistolling is onderzocht en met elkaar gedeeld. mProve werkt daarmee toe naar:

  • een maximaal geüniformeerd protocol voor de inhoudelijke aanpak rondom antistolling
  • opgesteld beleid door een speciaal ingerichte antistollingscommissie
  • continuïteit (24/7) in deskundigheid in het ziekenhuis (casemanagement) 
  • beslisondersteuning vanuit het elektronisch patiëntendossier (EPD) en een te ontwikkelen app
  • meer kennis door opleidingsprogramma in de vorm van (geaccrediteerde) e-learnings 
  • zorgvuldige communicatie met patiënt, huisarts, apotheek en trombosedienst.

De ziekenhuizen van mProve leren van elkaars ‘best practices’ en ontwikkelen nieuwe werkwijzen om de kwaliteit van zorg voor al onze patiënten te verbeteren.

Logo ASz
Logo Isala
Logo JBZ
Logo Máxima MC
Logo Rijnstate