True {
}

Betere communicatie met patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven

  1. Projecten
  2. Lezen en schrijven

Betere communicatie met patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven

Een op de negen Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Voor deze mensen zijn alledaagse handelingen zoals e-mailen, het lezen van een afsprakenbrief of het lezen van een bijsluiter bij een medicijn een hele opgave. Laaggeletterdheid beperkt zich niet alleen tot taal, vaak hebben deze mensen ook moeite met getallen en cijferreeksen. Onder ouderen komt laaggeletterdheid zelfs nog vaker voor: één op de vijf ouderen tussen de 55 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven.

Verschillen in gezondheidsvaardigheden zijn groot

Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Onderzoek toont aan dat de gezondheidssituatie van mensen die geen moeite hebben met lezen en schrijven in veel opzichten beter is dan die van mensen die daar wel moeite mee hebben. Laaggeletterden missen namelijk vaak de vaardigheden om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. We noemen dit beperkte gezondheidsvaardigheden. De gevolgen voor hun gezondheid zijn groot. Uit landelijk onderzoek blijkt dat laaggeletterden een grotere sterftekans hebben, vaker chronisch ziek zijn, een groter zorgverbruik en slechtere gezondheidsuitkomsten hebben. Laaggeletterdheid kost de samenleving veel geld. Op jaarbasis is hiermee een bedrag gemoeid van 556,4 miljoen euro. Hiervan komt 127 miljoen euro ten laste van de gezondheidszorg.

Als mProve ziekenhuizen gaan we onze communicatie zodanig inrichten dat het contact met patiënten en bezoekers die moeilijk(er) kunnen lezen en schrijven kunnen verbeteren. We delen kennis en ervaring en gaan gezamenlijk onze zorgverleners trainen en handvatten geven voor in de spreekkamer. Ook ontwikkelen we gezamenlijk middelen om de moeilijk begrijpelijke medische informatie toegankelijk te maken voor laaggeletterden.

mProve onderzoekt hoe we efficiënter kunnen organiseren en ontwikkelt manieren die van toegevoegde waarde zijn voor patiënten én kwaliteit van zorg blijven garanderen.

Logo ASz
Logo Isala
Logo JBZ
Logo MMC
Logo Rijnstate