mProve start campagne voor patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven

In de landelijke Week van de Alfabetisering (4-11 september 2017) start mProve met een campagne om de communicatie tussen zorgverleners en patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven te verbeteren. mProve is het netwerk van vijf ziekenhuizen Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Rijnstate.

In mei van dit jaar maakten onze vijf ziekenhuizen bekend hun krachten te bundelen in het innovatieve netwerk mProve om patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. Het netwerk ontwikkelt nieuwe werkwijzen om de kwaliteit van zorg én de organisatie van zorg te verbeteren.

Bewustwording voor patiënten en medewerkers

Als een van de eerste gezamenlijke projecten ontwikkelen wij hulpmiddelen om de communicatie te verbeteren met patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. In de Week van de Alfabetisering starten we met een bewustwordingcampagne binnen de ziekenhuizen voor zowel patiënten als medewerkers. Eén op de negen mensen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Dit geldt dus ook voor patiënten in het ziekenhuis. Vaak zijn mensen hier niet open over en schamen ze zich. Omdat het begrijpen van gezondheidsinformatie van levensbelang kan zijn voor patiënten, zetten de mProve-ziekenhuizen hier sterk op in.

Herkenningswijzer

In de Week van de Alfabetisering wordt aan zorgverleners een herkenningswijzer uitgedeeld, aan de hand waarvan zij kunnen herkennen of een patiënt laaggeletterd is, zodat zij hun communicatie hierop kunnen aanpassen. Patiënten worden door postermateriaal gestimuleerd het te melden als ze moeite hebben met lezen en schrijven.

Andere activiteiten voor een betere communicatie

Met deze introductie starten we een reeks van activiteiten gericht op een betere communicatie. Zo trainen onze ziekenhuizen in het najaar gezamenlijk hun zorgverleners en geven hen handvatten voor communicatie in de spreekkamer. Daarnaast gaan we samen middelen ontwikkelen om de moeilijk begrijpelijke medische informatie toegankelijk te maken, zoals voorlichtingsfilms en apps.

Over mProve

mProve wil de gezondheidszorg naar een hoger niveau brengen. De kracht van mProve ligt in de openheid, creativiteit en flexibiliteit waarmee de medewerkers van de ziekenhuizen op deze en andere onderwerpen samenwerken. Bij alles stellen wij de mens en zijn gezondheid centraal.

Wij zijn mProve, verder in zorg.