1. Blog van het bestuur: registratie coronastatus

Blog van het bestuur: registratie coronastatus

Leden van het mProve-bestuur delen afwisselend hun verhaal of ervaring. Lees de blog van Peter van der Meer, voorzitter raad van bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis.

 

Wat roept het woord ‘registratieplicht’ bij je op (de registratie van je coronastatus op je werk)? Dat is niet zomaar even een vraag, heb ik onlangs gemerkt. We zaten met een groep zorgverleners, stafmedewerkers, leidinggevenden en vertegenwoordigers van het Verpleegkundig Stafbestuur en de Ondernemingsraad bij elkaar om daarover te praten. Dat gebeurde in de vorm van een zogeheten moreel beraad, geleid door de geestelijk verzorgers. Zij zijn immers experts in beladen onderwerpen. Ik had om zo’n bijeenkomst gevraagd, omdat maatschappelijk steeds meer discussie ontstaat over de vraag of een werkgever mag weten en vastleggen of medewerkers gevaccineerd zijn tegen corona.

Standpunt vooraf

Mijn standpunt vooraf, vanuit mijn positie bezien, is dat ik toch wel graag zou willen weten of onze mensen beschermd zijn tegen corona. De raad van bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de veiligheid van patiënten en medewerkers in dit ziekenhuis. Dan wil ik graag de risico’s kunnen inschatten en identificeren. Sinds mensenheugenis is het normaal in ziekenhuizen dat je hepatitis-B-status bekend is. En ook dat je niet op bepaalde afdelingen mag werken als je daar niet tegen beschermd bent. Waarom zou dat met COVID anders liggen? Ik zou me ook kunnen voorstellen dat op termijn ziekenhuizen claims gaan krijgen wanneer iemand is overleden aan corona en de nabestaanden verwijten ons ‘u heeft ons familielid blootgesteld aan niet-gevaccineerde zorgmedewerkers’.

Maar dat is puur zakelijk geredeneerd en rondom corona ligt de emotie al snel hoog. Niet in het moreel beraad hoor, daar spraken we zeer genuanceerd met elkaar. Maar wel kwamen direct tientallen gerelateerde vragen op tafel. Welke consequenties ga je eraan koppelen voor wie niet gevaccineerd is, of die de vraag niet beantwoordt? Zeggen we hiermee eigenlijk dat een collega die – om welke reden dan ook – niet kiest voor vaccinatie, geen veilige zorg kan leveren? Waarom zouden we het aan onze patiënten wel mogen vragen – en het ook vastleggen – maar aan medewerkers niet? Gaan we straks bij sollicitaties toch maar liever de kandidaat kiezen die wel gevaccineerd is? Zelfs de meest basale vraag kwam op tafel: wat heeft registratie voor nut wanneer je ook als gevaccineerde het virus kan verspreiden?

Dat is precies de vraag die in de buitenwereld de heftigste reactie oproept bij niet-gevaccineerden, nu Rutte en De Jonge het coronatoegangsbewijs verplicht gaan stellen voor onder meer de horeca. In feite is dit ook een vraag naar het algehele nut van de vaccinatie. Die discussie ga ik zelf uit de weg. Voor mij staat onomstotelijk vast dat de vaccinatie helpt om patiënten met corona buiten het ziekenhuis te houden. Ik ben voorstander van vaccinatie. Ik ben geen voorstander van verplichte vaccinatie voor zorgmedewerkers. Wel ben ik heel blij dat zo veel collega’s gekozen hebben voor vaccineren. Maar ik vind het onhandig dat het kabinet in steeds scherpere bewoordingen de confrontatie zoekt met niet-gevaccineerden. Dat werkt averechts. Laten we in de ziekenhuizen waken voor deze tweedeling.

Uitkomst moreel beraad

Wat is er uit het moreel beraad gekomen? Een rijke, genuanceerde gedachtewisseling waar ik met grote belangstelling naar heb geluisterd. Registratie van vaccinatie raakt aan belangrijke kernwaarden die heel dicht bij jezelf liggen: professionele autonomie, respect voor persoonlijke keuzes, privacy, zorgplicht enzovoort. Dat vereist extreme zorgvuldigheid. Er verandert in ons ziekenhuis op dit gebied nu niets. Dit is niet een terrein waarop je solistisch kan optreden. De uitdaging ligt in het realiseren van één weloverwogen standpunt en zorgen dat we dit eerlijk en transparant kunnen beargumenteren naar onze medewerkers.

Peter van der Meer
Bestuurslid mProve
Voorzitter raad van bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis