1. mProve doorloopt snelle toets transformatiegelden (IZA) succesvol

Succesvolle snelle toets transformatiegelden (IZA)

mProve heeft een aanvraag ingediend voor transformatiegelden vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het transformatieplan richt zich op het ombuigen van de groeiende zorgvraag en het tekort aan personeel. Dit krijgt vorm met een datagedreven aanpak op het gebied van passende zorg en met innovaties op het gebied van arbeidsbesparende technologie. Het plan is via de snelle toets positief  beoordeeld door zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis en wordt nu verder uitgewerkt.

 

Stefan Kroese, voorzitter mProve: ”Wij vinden het belangrijk dat de ziekenhuiszorg nu en in de toekomst bereikbaar blijft voor iedereen. Als mProve gebruiken we de kracht van zeven ziekenhuizen om slimme oplossingen voor de zorg van morgen te realiseren. Want de zorg kan beter, slimmer én leuker. Met ons transformatieplan geven we hier versnelling aan.”

Focus van het transformatieplan

Om feitelijk te bepalen wat passende zorg is, werkt mProve datagedreven met behulp van het eigen mPlify dataplatform van de deelnemende ziekenhuizen. Inzichten uit praktijk- en procesvariatie worden gebruikt om aantoonbaar de best passende zorg te bepalen. Hierdoor kunnen zorgprofessionals en patiënten samen de aanpak kiezen die het beste past. Goede voorbeelden worden verder opgeschaald en breed gedeeld zodat ook andere zorgorganisaties hiervan kunnen profiteren.  

Bij arbeidsbesparende technologie ligt de focus op slimmer en leuker werken voor zorgprofessionals. mProve richt zich op innovaties die administratieve en ondersteunende taken van zorgverleners overnemen. En op technologie die patiënten in staat stelt zelf zorgtaken uit te voeren zoals bijvoorbeeld zelfmeten. Door als mProve ziekenhuizen samen innovatieve oplossingen te scouten in de markt en innovaties gezamenlijk te introduceren, worden capaciteit en middelen efficiënt ingezet. Doeltreffende innovaties verspreiden we ook buiten de mProve huizen.

Reactie zorgverzekeraars

Charlotte Oldenburg, strategisch manager regio bij VGZ: “Het krachtige aan dit transformatieplan is dat mProve met ketenpartners slimme oplossingen doorvoert en daarmee onder andere de administratieve lasten verlaagt. Zo wordt er tijd vrijgemaakt die zorgprofessionals kunnen geven aan hun patiënten die écht zorg nodig hebben. VGZ en Zilveren Kruis –  beide betrokken bij dit transformatieplan - stimuleren actief dat zorgaanbieders slimme oplossingen van elkaar overnemen. Opschalen in plaats van één voor één zelf het wiel uitvinden. En dat is precies wat mProve met dit transformatieplan in gang zet.”

Voor de toekomst

Hanneke van der Haar, directeur mProve: “Door onze schaal, snelle kennisdeling en open houding hebben we als mProve een uniek verbeter- en innovatieklimaat gecreëerd. Dit zetten we graag in voor samenwerking landelijk en met ketenpartners in de regio om de gezondheidszorg slimmer te organiseren. We kijken ernaar uit om grote stappen te zetten en zo een bijdrage te leveren aan toegankelijke zorg nu en in de toekomst.”